Schoolvisie

Eigen OpvoedingsProject

Beste ouders,
Tijdens het schooljaar 2013-2014 hebben we met het hele team gewerkt aan het uitschrijven van onze schoolvisie. We vinden het belangrijk dat U als ouder weet waar wij als team achter staan en wat we trachten te realiseren.

Link naar de pdf: https://www.stapsteensluis.be/eop-definitief/