Buitenschoolse opvang: Informatie

Voor- en naschoolse opvang

Kinderclub “Pardoes” : Sluis 159/1

De opvang is er mogelijk vanaf 7u. ’s morgens en tot 18u.30 ‘s avonds.

Kort schooltoezicht op school

Op maandag, dinsdag en donderdag is er kort schooltoezicht in onze school tot 16u.30.

Woensdagnamiddag

Centrale kinderopvang in kinderclub  BKO ’t Krekeltje : Don Boscostraat 37A

Tot 13u. is er opvang voorzien in Pardoes (te Sluis). Een busje brengt de kinderen naar ‘t Krekeltje. Ouders komen hun kinderen in ’t Krekeltje ophalen.

Aanmelden gebeurt altijd via het online-reservatiesysteem van de gemeente.