Belangrijke data schooljaar 2021 – 2022

Extra data in verband met de rapporten en oudercontacten.

Beste ouders,

De leerlingen ontvangen vier keer per schooljaar een rapport:

* vrijdag 29 oktober rapport 1

* maandag 10 Januari rapport 2 1ste en 2de graad

* maandag 17 januari rapport 2 3de graad

* maandag 28 maart rapport 3

* donderdag 30 juni rapport 4

Het rapport omvat persoonlijke gegevens van het kennen, kunnen en de vaardigheden van uw zoon of dochter.

Twee keer per schooljaar bieden we u de kans om in gesprek te gaan met de klasleraar.

Het eerste oudercontact vindt plaats in de week van 10 – 14 januari voor de 1ste en 2de graad.
In de week van 17 – 21 januari voor de 3de graad.

Het tweede oudercontact zal plaatsvinden op woensdag, 30 maart.

Indien u als ouder een extra oudercontact nodig acht, aarzel dan niet om de klasleraar te contacteren. Het is ook mogelijk dat er iemand van het CLB, iemand uit het zorgteam en/of de directeur aanwezig is tijdens het oudergesprek.

Vriendelijke groeten

Ann Gevers en het lerarenteam