Categorie: Kleuters

Vosjes & Papegaaien: Receptie

De kleuters van de vosjes- en papegaaienklas zijn klaar om na de zomervakantie naar het 1e leerjaar te gaan.

Processierupsen

Dankzij de snelle interventie van de gemeente Mol kan er door onze kinderen weer gespeeld worden onder de eik. Van de vervelende processierupsen zijn wij weer een tijdje verlost.

Dolfijnen & Kikkers: Terug naar school

Wat zijn we blij dat we weer naar school kunnen!

Kleuterschool: Heropstart 2 juni

In onderstaande brief vindt u meer informatie over de heropstart van de kleuterschool op dinsdag 2 juni. Bekijk ook zeker het filmpje!

CLB in tijden van Corona

Ook in deze coronatijden kan je nog steeds bij het CLB terecht. Meer info via onderstaande link.

Vosjes & Papegaaien: Filmpje: Een kindje tekenen

In dit filmpje legt juf Eveline nog eens uit waar je op moet letten als je een kindje gaat tekenen. Veel tekenplezier!

Corona: Info opstart school: brengen/ halen 1e, 2e, 6e leerjaar, buitenschoolse kinderopvang en noodopvang

Graag willen wij jullie informeren over de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang en de noodopvang. Aangezien de ‘bubbel’ van de kinderen die les volgen en de ‘bubbel’ van kinderen die geen les volgens niet gemengd mogen worden hebben we de volgende organisatie voor ogen.

Vosjes & Papegaaien: Hakken en plakken

Met dit filmpje kan je oefenen op hakken en plakken.

Corona: Inschrijving voor noodopvang

Je dient steeds vooraf in te schrijven voor de noodopvang. Zowel voor- en naschoolse opvang, als opvang tijdens de schooluren. Inschrijven via volgende link: http://www.komvzw.be/

Corona: Info-brochure gemeente Mol i.v.m. opstart scholen

In onderstaande brochure van de gemeente Mol vindt u meer informatie omtrent de opstart van de scholen.