Corona: Vooraf aanmelden noodopvang

Er is noodopvang voorzien voor de kinderen van ouders die in de cruciale beroepen tewerkgesteld zijn. Je kan op school terecht van 7u. tot 18u. Wil je via onderstaande link wel duidelijk aangeven of je beroep wil doen op de voor- en/of naschoolse opvang en of je een hele of een halve dag opvang nodig hebt?

Link aanmelden noodopvang: https://forms.gle/TMw9c6VjnJXCNHae8