Bijtjes & Vlinders: Takenbord in de bijtjesklas

Deze week leerden we ‘takenbord’ kennen in onze klas.
De vier vriendjes van de Vlinderklas, die na de kerstvakantie naar onze klas zullen komen, kwamen hiermee ook al eens kennismaken.
Vanaf nu zullen we iedere dinsdag na de speeltijd een taakje krijgen. Welk taakje dit is, kunnen we zien op het takenbord. De juf hangt de taakjes bij ons symbooltje en overloopt deze met ons.
Een taakje duurt voorlopig vijf minuutjes. We kunnen de time-timer volgen die op de kast staat; wanneer het rode vlak weg is en het alarmpje horen, mogen we ons taakje beëindigen. Op deze manier oefenen we onder andere onze taakspanning, en kan de juf ons ook eens taakjes toekennen waar we anders uit onszelf niet voor zouden kiezen.