6e leerjaar: Fietsexamen

Veilig fietsen naar 1ste middelbaar? Ook belangrijk in coronacrisis

Ook al wordt het fietsexamen voor de zesdejaars van de lagere school door de coronacrisis mogelijk afgelast, toch benadrukt het gemeentebestuur het belang van oefenen. Op 1 september fietsen deze kinderen voor het eerst zelfstandig naar de middelbare school. Daarom roepen we ouders op om hun kinderen tijdens de paasvakantie voor te bereiden en de fietsroute van het fietsexamen te verkennen. Hierbij moeten zij maximaal rekening houden met de coronamaatregelen. Meer info vind je op www.gemeentemol.be/fietsexamen.

Op 11, 13 en 15 mei leggen 646 leerlingen uit onze gemeente, Balen en Dessel normaal gezien hun fietsexamen af. Dit examen is bedoeld voor de leerlingen van het zesde leerjaar als voorbereiding op het zelfstandig naar de middelbare school fietsen. Momenteel is het nog onzeker of het examen al dan niet kan doorgaan.

Coronamaatregelen

De voorbereiding op het fietsexamen past perfect in de toegelaten sportieve beweging in de buitenlucht. Binnen de coronamaatregelen valt het dus perfect te verantwoorden dat ouders samen met hun kinderen per fiets, van thuis uit vertrekken om het parcours te verkennen. Om de verkeersveiligheid te garanderen en de kinderen die volgend schooljaar zelfstandig naar het middelbaar moeten fietsen, zijn de voorbereidingen en het fietsexamen van levensbelang.

Oefenparcours vanaf 2 april bewegwijzerd

Vanaf donderdag 2 april is het oefenparcours bewegwijzerd. Tijdens de paasvakantie kan er dus volop geoefend worden. Hou bij het fietsen altijd rekening met de maatregelen die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen:

  • Vertrek van thuis uit met je fiets
  • Respecteer de persoonlijke afstand van 1,5 meter
  • Oefen enkel in gezinsverband (één ouder + één kind)
  • Was bij het thuiskomen je handen

www.gemeentemol.be/fietsexamen

Op www.gemeentemol.be/fietsexamen vinden jullie een PowerPoint met alle info over het fietsexamen en hoe ze zich kunnen voorbereiden. Naast tips en tricks wordt de te volgen route voorgesteld met telkens het gewenste verkeersgedrag aan elk kruispunt, voorrangsregels, links – rechts afslaan,…

Verschil met oefenen voor rijlessen

Momenteel geldt een federaal verbod op rijlessen, zowel privé als door de rijscholen. Deze verbodsbepaling geldt niet voor het fietsend oefenen. Het oefenen op het zelfstandig naar het 1ste middelbaar fietsen kan niet worden uitgesteld. Ook in coronacrisis is het veilig bewegen in het verkeer van levensbelang.

Veel succes

Meer info: Verkeerseducatief centrum, 014 31 44 76, mol.verkeerspark@belgacom.net

Of dienst mobiliteit 014 33 09 80