4e leerjaar A: W.O.: Leerpakket boekdrukkunst

Tijdens de W.O.-les werkten de leerlingen zelf met een leerpakket over de boekdrukkunst. Hierbij lezen ze zelfstandig teksten door, bekijken ze filmpjes en maken ze aan het einde van het leerpakket een quiz.