2e leerjaar: Kunstkuur: Klaslied

Gedurende het hele schooljaar kwamen meester Jan en juf Dorien ons muzikaal animeren. Ze hebben ons veel geleerd over het ontstaan van een lied, de delen waaruit een lied bestaat en zelfs zorgen voor achtergrond muziek. In dit filmpje zie je het resultaat van een enthousiast 2de leerjaar die zelf het liedje ontworpen hebben.